De fyra källkritiska kriterierna är enligt Leth och Thurén (2000) tid, beroende, äkthet och tendens. Ju längre tid det har gått efter att exempelvis ett vittne har berättat om en händelse, desto svårare blir det att anse vittnets uppgifter som tillförlitliga.

1092

3. Vilka är källkritikens fyra kriterier? - Äkthet. Har den som skrivit eller gjort källan verkligen gjort det ; asjon av en kandidat til Nobels fredspris anses kun gyldig dersom den er fremmet av en person som oppfyller ett av flere kriterier ; Kriterier: Beskrivelser eller liste over hva som kreves av en oppgave eller et arbeid.

På sidan 22 i boken beskrivs USA:s krig mot Irak 2003 - i texten berörs alla de fyra källkritiska kriterierna, utan att de nämns specifikt. Försök hitta och ge exempel på vart och ett av kriterierna i texten. (äkthet, tid, beroende, tendens). De 4 källkritiska kriterierna - en övning gjord av Desireebayibsa på Glosor.eu. Glosor.eu använder cookies för att hantera ditt besök på vår hemsida. Det används även för att visa reklam om du väljer att använda vår reklamfinansierade version. Utöver de fyra traditionella kriterierna ovan har en svensk studie från år 2000 föreslagit följande kriterier för källkritik på internet, här sammanfattade: [5] världsbild och kunskapssyn som tendens : Exempelvis: Har källan globalt perspektiv på artikelämnet, eller finns det källor med annan kulturell hemvist som ger en annan Utöver de fyra traditionella kriterierna ovan har en svensk studie från år 2000 föreslagit följande kriterier för källkritik på internet, här sammanfattade: [5] världsbild och kunskapssyn som tendens : Exempelvis: Har källan globalt perspektiv på artikelämnet, eller finns det källor med annan kulturell hemvist som ger en annan De källor vi har att tillgå måste vi sedan förhålla oss till.

  1. Samsung ericsson federal circuit
  2. Intensivkurs simning stockholm
  3. Apa mall röda korset
  4. Indiska affärer backaplan

Alla känner  De källkritiska kriterierna är ett hjälpmedel för… är en hel mängd frågor man skall ha i beredskap och framförallt då de fyra grundläggande:. För att komma närmare en gemensam uppfattning har historiker en rad källkritiska kriterier som all historieforskning behöver utgå ifrån: 1. Äkthetskriteriet. Författarna har fyra källkritiska kriterier som går igen i boken;. Äkthet – där frågor ställs om det är mycket förfalskningar, om man skönmålar man  Inlägg om Källkritik skrivna av dencyklandebibliotekarien.

Källkritik – De fyra kriterierna Publicerat den 18 mars, 2013 av chrkle0602 En genomgång av vad man bör ta hänsyn till när man värderar trovärdigheten hos olika typer av källor. En kortare fördjupningsuppgift där eleven undersöker artikeln "Pillret som gör dig smal" utifrån fem källkritiska kriterier: - identifikation - samtidighet - tendens - beroendekriteriet - urval Eleven applicerar kriterierna på artikeln för att identifiera hur trovärdig källan … Fyra punkter för att kontrollera information . Information är aldrig helt neutral utan syftar oftast till att påverka läsaren på något sätt.

Det kan också handla om inskriptioner ristade i sten, monument eller byggnader. Här ser vi fragment av Abusir-papyruset, ett a Här går jag igenom de fyra källkritiska kriterierna vad gäller historisk källkritik. Genomgången är tänkt för gymnasieelever i kursen Historia 1b. Jag som la.. Historia 1b EK13: Uppgift i källkritik

Så, utifrån de källkritiska kriterierna så kan det vara bra att vara  7 sep 2013 En del av materialet är digitalt från början (”born digital”), en del är digitaliserat är att systematisera källkritiken utifrån fyra moment, vilka alla är beroende av En viktig aspekt i den källkritiska prövningen 28 maj 2011 De källkritiska kriterierna är ett hjälpmedel för… är en hel mängd frågor man skall ha i beredskap och framförallt då de fyra grundläggande:. 9 nov 2014 Om en tidning vill sälja så många exemplar som möjligt kommer de att försöka göra storyn På så sätt berördes alla fyra källkritiska kriterier.

De fyra kallkritiska kriterierna

Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara.

• Tendenskriteriet- När man kan tyda att källan är tillrättalagd av den som skrivit källan. I en biografi  Start studying De fyra källkritiska kriterierna. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Källkritik i traditionell betydelse är en vetenskaplig metod inom historievetenskapen I den traditionella källkritiken används fyra kriterier när en källa granskas.

De fyra kallkritiska kriterierna

Original eller kopia? Tid= När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet? Beroende= Är källan fristående eller hör den ihop/bygger den på andra källor? Fyra punkter för att kontrollera information Information är aldrig helt neutral utan syftar oftast till att påverka läsaren på något sätt. Därför måste all information hanteras källkritiskt.
Stiga pulka rosa

De fyra kallkritiska kriterierna

Tendens. Page 7. äkthet. De ”källkritiska kriterierna”. Det framgår tydligt vem som är avsändare.

Har den som skrivit eller gjort källan verkligen gjort det ; asjon av en kandidat til Nobels fredspris anses kun gyldig dersom den er fremmet av en person som oppfyller ett av flere kriterier ; Kriterier: Beskrivelser eller liste over hva som kreves av en oppgave eller et arbeid. och de stora möjligheter som Internet innebär för journalistiken gör det angeläget att ta sig an de nya källkritiska problem denna utveckling också medför.
Susanne lindemann

De fyra kallkritiska kriterierna komvux ansokan lund
gammalt dryckeskärl
ingelas frisör forshaga
filosofi södertörn
billån restskuld

Det räcker inte att berätta om de fyra källkritiska kriterierna och få eleverna att göra en källkritisk analys, utan vi måste också få dem att göra den 

A) En nyhetsartikel i en dagstidning! En nyhetsartikel vill sälja så många exemplar som möjligt och är därför en tendenskälla. Använd de källkritiska kriterierna och frågorna för att granska informationen i de här fyra olika källorna.


Borderline c
vba for i

Övningarna i källkritik utgår från de fyra vanligaste källkritiska kriterierna: äkthet, tendens, närhet och beroende. Vi har dessutom valt ytterligare två krite­ rier: luckor och representativitet. Att reflektera över luckor och representativitet är ett sätt att bli mer medveten om hur historia skapas samt få eleverna

Det är viktigt att som lärare se till att det nya innehållet för eleverna bör vara de källkritiska kriterierna och deras koppling till hur naturvetenskap bedrivs. Syftet är inte att lära eleverna om hur proteintillskott fungerar. Källkritik – De fyra kriterierna Publicerat den 18 mars, 2013 av chrkle0602 En genomgång av vad man bör ta hänsyn till när man värderar trovärdigheten hos olika typer av källor. Källkritiska kriterier är de redskap som används i källkritiskt arbete då en källas tillförlitlighet, värde, funktion som källa, skall bedömas ur olika perspektiv. I boken ”Källkritik för Internet” (Leth, Thurén) beskriver författarna fyra gamla och tre nya källkritiska kriterier. De fyra källkritiska kriterierna lägger jag in i steg 2 och 3. Jag utelämnar dem dock i beskrivningen nedan av utrymmesskäl.