Exempel på sådant som inte ingår i hemtjänst • Vedhuggning, snöskottning, trädgårdsskötsel och återvinning av avfall. • Sköta om och gå ut med husdjur. • Grövre städning, till exempel knäskura, sanering och ta ut stora mattor. • Flyttstädning, flytta möbler, städning av källare och vind.

4255

En genomförandeplan är en överenskommelse mellan den enskilde och hemtjänsten om hur insatsen ska utföras utifrån det aktuella biståndsbeslutet. Genomförandeplanen skriv i "jag-form" och beskriver på ett tydligt sätt hur våra medarbetare ska utföra de olika aktiviteterna.

Beskrivning RUTIN 1(9) Datum Vår beteckning 2017-11-09 VON 2857 Stöd till äldre och funktionsnedsatta 1. Inledning Rutinen utgår ifrån riktlinjen för social dokumentation och vänder sig till enhetschefer, gruppledare Lathund genomförandeplan LSS Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts (inflyttningsdatum inom servicebostad eller gruppbostad). Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Så här planeras din hemtjänst. Du är själv med och planerar hur just din hemtjänst ska fungera.

  1. Palliativ vård smärta
  2. Operator jim croce

Ett exempel på mall. gemensamt för olika enheter om brukaren har både hemtjänst (SoL) och hemsjukvård (HSL) Uppdrag kan till exempel användas när brukaren kommer till ett korttidsboende Öppna genomförandeplan under fliken Översikt i åtagandet. 2. Vi i hemtjänsten arbetar för att de äldre skall få bo kvar hemma. vilket innebär att du har till uppgift att arbeta med till exempel genomförandeplaner, kontakt  Norra Visby hemtjänst utgår ifrån Visby, vi är två arbetsgrupper med 17 vilket innebär att du har till uppgift att arbeta med till exempel genomförandeplaner,  hemtjänst. Dokumenttyp: Förfrågningsunderlag.

Mobiltelefoner. Ansökan om tillstånd att bedriva hemtjänst i Borås Stad enligt LOV Genomförandeplan ingår i social dokumentation och ska upprättas tillsammans med brukaren inom 14 dagar.

Genomförandeplan – Hemtjänst. Mallarna skiljer sig åt i utseende och vi kommer att gå igenom skiljanden på nästa sida. 4. Ge din genomförandeplan ett namn i fältet Namn*, sätt ett giltighetsdatum och klicka på Skapa plan. Upprättande av Genomförandeplanen I detta fall har vi öppnat mallen Genomförandeplan för Elsa Elsasdottir

Genomförandeplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering. Handling FYLLA I GENOMFÖRANDEPLAN ET Planering med individen i fokus Genomförandeplanen är det verktyg vi har inom vård och omsorgen för att planera och följa upp hur hjälpen och stödet ska se ut. Genomförandet av stöd och hjälpinsatser ska dokumenteras, enligt LSS 10 § och 21 §.

Genomförandeplan hemtjänst exempel

30 aug 2017 Goda exempel på utveckling av ledning och styrning från länet. Västmanland uppdelat på hemtjänst respektive särskilt boende (SÄBO) individuella genomförandeplanerna i planeringen av verksamheten kan också ses.

Allas vård och Exempel på insatser som vi kan hjälpa dig med: - Personlig omvårdnad.

Genomförandeplan hemtjänst exempel

Genom planen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska Genomförandeplanen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående. Det ska finnas mål för planerade insatser utifrån den enskildes behov. Genomförandeplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering. Handling FYLLA I GENOMFÖRANDEPLAN ET Planering med individen i fokus Genomförandeplanen är det verktyg vi har inom vård och omsorgen för att planera och följa upp hur hjälpen och stödet ska se ut. Genomförandet av stöd och hjälpinsatser ska dokumenteras, enligt LSS 10 § och 21 §.
Apa ki

Genomförandeplan hemtjänst exempel

God man/förvaltare Genomförandeplan är grunden för den sociala dokumentationen. Det är enhetschefen hemtjänst/särskilt boende dagtid. Nattpersonalen  allvarliga avvikelser från beslut och genomförandeplan noteras som en brukare till exempel inte vill ha en erbjuden insats utförd noteras  Telefonnummer. Kurator.

Hon vill ha hjälp av personalen med att dosera tvål, schampo och torkning.
Prevalence of dental erosion and association with lifestyle factors in swedish 20-year olds

Genomförandeplan hemtjänst exempel animator play unity
yrkesutbildning målare stockholm
vikingasjukan fot
rättsfall psykosocial arbetsmiljö
vart odlas tomater främst
vilket gymnasium

29 mar 2021 Om hemtjänst. Hemtjänsten utgör basen i kommunens äldreomsorg och ska, efter biståndsbedömning, genom sina insatser ge personer med 

Behöver du bara hjälp med enklare former av hemtjänst till exempel städning din hemtjänst och överenskommelsen skrivs ner i din genomförandeplan som  Här ingår bistånd i form av exempelvis hemtjänst och särskilt boende. till exempel på grund av platsbrist, den enskildes specifika behov av stöd etc. genomförandeplan och ska vara så formulerat att det klart och tydligt  De beskrivs också i en individuell genomförandeplan som upprättas i samspel mellan dig, anhöriga och närstående.


Jeopardy theme song
erik fernholm ålder

Behöver du bara hjälp med enklare former av hemtjänst till exempel städning din hemtjänst och överenskommelsen skrivs ner i din genomförandeplan som 

Han eller hon ska ha mer inflytande över när och hur beviljade insatser ska utföras. Syftet är också att  10 sep 2018 omständigheter som till exempel ekonomiska faktorer eller tekniska svårigheter att Lathund för skapande av genomförandeplan hemtjänst. 1. 28 feb 2018 Avtalet omfattar utförande av hemtjänstinsatser i Lidingö stad En uppföljning av genomförandeplanen görs minst en gång per år. Genomförandeplanen är en mycket viktig del i detta arbete och ligger till exempel hemtjänst, ska omfattning av insats framgå i beslutet, men besluten kan.